Untitled Document
ÜLKEMİZ YUNANİSTAN LOZAN’DA YÜKLENDİĞİ SORUMLULUĞU YERİNE NE ZAMAN GETİRECEK? 06.06.2018-12:05
1923 Lozan Barış Antlaşması’yla Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanınmıştır.
Lozan Antlaşması’nın 37’den – 44’e kadar olan maddeleri, Türkiye’deki Müslüman olmayan Azınlıkların haklarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Lozan’ın 45. maddesi ise, Türkiye’nin Müslüman olmayan Azınlıklara tanıdığı bu hakların Yunanistan tarafından da, ülkesinde bulunan Müslüman Azınlığa tanındığını belirtmektedir. Hal böyle iken ülkemiz Yunanistan uzun yıllar azınlığımızı sadece azınlık haklarından değil, aynı zamanda vatandaşlık haklarından da mahrum etmiştir.

Azınlık mensubu insanlarımızı yıllardır kamudan uzak tutmuştur. Üniversite mezunu gençlerimiz baba mesleği çiftçiliğe, toprağa mahkûm edildiler ve son dönemdeki ekonomik koşullar sebebiyle de umutsuzluk içinde baba ocağını terk ederek, Avrupa’ya veya anavatana göç etmektedirler. Bu gençlere, kimliğine bakılmaksızın olanak verilseydi, bugün ekonomik koşulların en ağır yaşandığı bölge azınlığımızın yaşadığı bölge olmazdı. Azınlığımıza, çiftçilerimiz için AB’den gelen destekleme fonlarından yeteri kadar pay verilmemiştir. Bu ülkenin vatandaşı olan azınlık insanına neden bu imkânlar çok görülmüştür? Ayrıca Batı Trakya Türkleri 1923’te toprakların % 84’üne sahipken, bugün nasıl elinde var olan topraklar % 25’lere düşmüştür?

Günümüzün en büyük azınlık sorunu eğitimdir. Çift dilli Türkçe-Yunanca eğitim verecek azınlık anaokulları açılmasına izin verilmemesi manidardır. Yeni çıkarılan eğitim yasası ile bir yıl olan anaokul mecburiyeti iki yıla çıkarılmaktadır. İki yıl sonra azınlık ilkokullarında çift dilli eğitim alacak çocuklarımıza iki yıl boyunca tek dilde hazırlık yaptırmak, hangi mantıkla izah edile bilinir? Bu iki yıllık anaokulu mecburi ilköğretim kapsamına alındığına göre, anaokullar azınlık okullarının statüsüne alınarak çift dilli ana sınıfları olarak düşünülmeli ve azınlık ilkokullarının bahçelerine veya yakınlarına açılmalı ve eğitimde bir bütünlük oluşmalıdır.

Azınlık ilkokullarının kapatılması ve birleştirilmesi, Lozan’ın bize verdiği eğitim özerkliğini düpedüz hiçe saymaktır. Son 10 yılda çocuk azlığı ve ekonomik koşullar bahane edilerek, 60 okulumuzu yitirdik. Bu bahanelerle haklarımız elimizden alınmaya devam ediliyor. Amaç çocuklarımızı devlet okullarına kaydırmak, kimliğimiz ve geleceğimiz olan azınlık okullarını boşaltmaktır. Buna mukabil okul ihtiyacı olan noktalara yeni azınlık okulunun açılışına izin verilmemektedir. Asimilasyonu hızlandıracak her eylem Yunanistan hükümetleri tarafından ustaca düşünülmekte, azınlığın fikri dahi sorulmadan uygulamaya konmaktadır.
Azınlık okullarında nitelikli öğretmen kadrolarına ihtiyaç vardır. Mevcut öğretmenlerimizin kendilerini meslek içi seminerleriyle geliştirmelerine olanak sunulmamakta ve Türkiye üniversitelerinin eğitim fakültelerinden mezun arkadaşlarımızın çalışmalarına imkân verilmemektedir.

Azınlığımıza dini lideri olan Müftülerini seçme hakkı 1913 tarihli Atina Antlaşması’yla öngörülmüş olup, ülkemiz Yunanistan yönetimince 1920 yılında kabul edilen bir yasayla (“2345/1920”) Yunan iç hukukuna dercedilmiştir. Yunanistan yönetimi 1990 yılında bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu hakkımızı da elimizden almıştır. Müftü seçimini veya seçilen Müftülerimizin resmen tanınmasını Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı beklemektedir. Ayıca Yunanistan Parlamentosu, “240 İmam Yasası” olarak bilinen, seçici bir kurul kanalıyla camilere, okullara, Müftülüklere “Din Görevlisi/Din Öğreticisi” görevlendirilmesini öngören 3536 sayılı yasayı, azınlığımızın, inanç özerkliğine müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle karşı çıkmasına rağmen, 2013 yılında kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur. Bunu azınlık olarak reddediyoruz.

1967 yılında yönetime el koyanCunta Yönetimi, Lozan Antlaşmasının 40. maddesi gereği seçimle işbaşına gelmiş olan Batı Trakya’daki Türk Cemaati Vakıfları İdare Heyetlerini azletmiş ve bu heyetlere kendi belirlediği kişileri tayin etmiştir. Azınlığımız, bu vaziyetin son bulmasını ve azınlığın kendi malı olan vakıflarının idaresini, kendi iradesiyle seçeceği yönetimlere bırakılmasını istemektedir.

Etnik kimliğimizin tanınmaması hususunda Yunanistan yönetimleri, Cunta Yönetiminin ileri sürdüğü savları ve politikaları kararlılıkla sürdürerek, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması’nda yer almadığı gerekçesiyle, Azınlığımızın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmemektedir. Lozan Barış Antlaşması’nın “Azınlıkların Korunması” başlıklı maddelerinde “Müslüman” tabiri kullanılmışsa da, Antlaşma’nın diğer hükümlerinde geçen “Türk” sıfatından ve Konferans tutanaklarında yer alan beyanlardan, mübadele dışı bırakılan Batı Trakya’daki Azınlık mensuplarının Türk oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca, mübadeleye tabi olmayan kişilere verilen “etabli” belgesinde “Türk” ve “Rum” kelimeleri geçmektedir. Yunanistan makamları 1950’li yıllarda “Müslüman” yerine “Türk”, “Müslüman okulları” yerine ise “Türk okulları” ifadelerini kullanmaya başlamış, hatta dönemin Rodop Valiliği, 1954 ve 1955 yıllarında, azınlık için “Müslüman” yerine “Türk” kelimesinin kullanılmasını zorunlu kılan iki genelge yayımlamıştır. Yunanistan, bu politikasını 1970’lerde değiştirerek, bu kez “Türk” yerine “Müslüman” kelimesinin kullanılmasını zorunlu tutmuştur. Bu garip ve art niyetli politikaya son verilmelidir.

1927’de kurulan ve Azınlığın en eski sivil toplum örgütü olan “İskeçe Türk Birliği’nin (İTB)” isminde “Türk” kelimesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklanması üzerine, dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmıştır. AİHM, söz konusu davada Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) dernekleşme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine, ayrıca, AİHS’nin 6. maddesinin (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine hükmetmiş ve Yunanistan mahkûm edilmiştir. Yunanistan, söz konusu kararları uygulamaya yanaşmamaktadır. Bunun yanı sıra isminde “Türk” kelimesi bulunan yeni derneklerin kurulmasına da izin verilmemektedir. Ülkemiz Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle AİHM kararlarının icrasından sorumlu merci olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde yer almaya devam etmektedir. Azınlık bireyleri kendilerini Türk olarak tanımlamaktadır. Bu bireylerden müteşekkil bir azınlığa pek tabi olarak Türk Azınlık denir. Aksi düşünülüyorsa, ülke yöneticileri demokratik bir çözüm olan referandumu hayata geçirmeli ve sandığı halkımızın önüne koymaktan ürkmemelidirler. Yakın zamanda Kurban Bayramında büyükbaş kurban kesimine dönük getirilmek istenen uygulama insanlarımızı üzmüştür. Bu durumun azınlığımızın talepleri doğrultusunda ivediklikle çözümlenmesini bekliyoruz. Bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması hem ülkemizin hem insanımızın yararınadır. İnsanımız ülkesine bağlıdır. Bugüne kadar vatanına sadık birer vatandaş olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Sorunların çözümü onu mutlu edecek, ülkesine olan saygınlığı daha da artacak ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesine her noktada hizmet edecektir.
Saygılarımla
Mustafa ALİ ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı
Sosyal Ağlar
DEB PARTİSİ RODOP İLİNDEKİ İLK MİTİNGİNİ HEMETLİ KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN YENİCE ZİYARETİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İL TEŞKİLATINDAN KETENLİK MİTİNGİ GENÇ AKADEMİSYENLER TOPLULUĞU’NDAN (GAT) DEB PARTİSİNE ZİYARET DEB PARTİSİ AVRUPA PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖRPEK İFTARINA KATILDI DEB PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI METİN HACIOSMAN AP ADAYLARI İLE BİRLİKTE YAHYABEYLİ İFTARINA KATILDI DOĞU MAKEDONYA VE TRAKYA EYALET ADAY LİSTELERİNDEN “PERİFERYAKİ SİNTHESİ” LİSTESİNDE BULUNAN AZINLIK MENSUBU EYALET MECLİS ÜYE ADAYLARI DEB PARTİSİ İSKEÇE İL TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİLER DEB PARTİSİ’NDEN ÇEPELLİ VE KOZLARDERE KÖYLERİNE ZİYARET DEB PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI METİN HACIOSMAN KIZILAĞAÇ'TA DÜZENLENEN İFTARA KATILDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN ELMALI ZİYARETİ DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU YASSIKÖY'DE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİNDEN KÜÇÜK ÖKSÜZLÜ VE BÜYÜK ÖKSÜZLÜ KÖYLERİ ZİYARETİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSKEÇE ESNAFINI ZİYARET ETTİ DEB PARTİSİNDEN KALKANCA ZİYARETİ DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU DEĞİRMENDEREDE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İL TEŞKİLATI İLK MİTİNGİNİ PAŞEVİK KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CUMA NAMAZINI İSKEÇE ÇINAR CAMİİNDE EDA ETTİ DOĞU MAKEDONYA VE TRAKYA EYALET ADAY LİSTELERİNDEN “NEA PERİFERİAKİ ANAGENİSİ” LİSTESİNDE BULUNAN AZINLIK MENSUBU EYALET MECLİS ÜYE ADAYLARI DEB PARTİSİ İSKEÇE İL TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİLER DEB PARTİSİNDEN YENİMAHALLE ZİYARETİ DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU GTGB'DE DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNE KATILDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN KOZLUCA VE VALKANOVA KÖYLERİ ZİYARETİ DEB PARTİSİ’NDEN KALFA KÖYÜNE ZİYARET DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ VE AP ADAYLARI MEHRİKOZDA DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNE KATILDI DEB PARTİSİ ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN SAKARKAYA KÖYÜ ZİYARETİ DEB PARTİSİ’NDEN BULDUKLU YABACIKLI VE PAYAMDERE KÖYLERİNE ZİYARET DEB PARTİSİ GENÇLİK KOLU BAŞKANI BURAK ADİL YUVACILI KÖYÜNDE DÜZENLENEN İFTARA KATILDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN SİNİKOVA VE CAMİ MAHALLESİ ZİYARETİ DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜYÜK DERBENT’TE DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNE KATILDILAR DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN DOLAPHAN VE MUSTAFÇOVA KÖYLERİNE ZİYARETİ DEB PARTİSİ’NDEN BIYIKLIKÖY K.MÜSELIM ÇİFTLİK HACIMUSTAFAKÖY VE ÇARBAŞKÖY ZİYARETİ DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ VE AP ADAYLARI KURCALI’DA DÜZENLENEN İFTARA KATILDILAR DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ VE AP ADAYLARI BTAYTD KADINLAR KOLUNUN DÜZENLEDİĞİ İFTAR YEMEĞİNE KATILDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN BEYKÖY VE TARAŞMANLI ZİYARETİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN KOYUNKÖY ZİYARETİ DEB PARTİSİ’NDEN YALANCA KARAMUSA ORTACI VE SASALLI’YA ZİYARET DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN ILICA ZİYARETİ DEB PARTİSİ’NDEN EVRENKÖY’E ZİYARET DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KORU KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ DEB PARTİSİ BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU BATI TRAKYA TÜRK KADIN PLATFORMUNUN DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA KATILDI AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDE DEB PARTİSİ’NİN SON 2 ADAYI DA AÇIKLANDI DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ ÇİLİNGİR MAHALLE İFTARINA KATILDI DEB PARTİSİ’NDEN OMURLUKÖY VE DOMRUKÖY’E ZİYARET DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSKEÇE’NİN PIRNALIK MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAHİN KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDE DEB PARTİSİNİN 3 ADAYI DAHA AÇIKLANDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİREÇÇİLER KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ DEB PARTİSİ’NDEN GEBECİLİ BULATKÖY VE SUSURKÖY KÖYLERİNE ZİYARET AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDE DEB PARTİSİ’NİN 5 ADAYI DAHA AÇIKLANDI DEB PARTİSİ İSKEÇE İLİ YÖNETİCİLERİ VE AP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEMİRCİK KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ DEB PARTİSİ KADINLAR KOLU BAŞKANI DUYGU MUSTAFA VE MYK ÜYESİ AYNI ZAMANDA AP ADAYI EMİNE MOLLA HÜSEYİN 19. KİRAZ FESTİVALİNE KATILARAK SEÇİMLER HAKKINDA HALKA BİLGİLER VERDİ