Untitled Document
ÜLKEMİZ YUNANİSTAN LOZAN’DA YÜKLENDİĞİ SORUMLULUĞU YERİNE NE ZAMAN GETİRECEK? 06.06.2018-12:05
1923 Lozan Barış Antlaşması’yla Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanınmıştır.
Lozan Antlaşması’nın 37’den – 44’e kadar olan maddeleri, Türkiye’deki Müslüman olmayan Azınlıkların haklarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Lozan’ın 45. maddesi ise, Türkiye’nin Müslüman olmayan Azınlıklara tanıdığı bu hakların Yunanistan tarafından da, ülkesinde bulunan Müslüman Azınlığa tanındığını belirtmektedir. Hal böyle iken ülkemiz Yunanistan uzun yıllar azınlığımızı sadece azınlık haklarından değil, aynı zamanda vatandaşlık haklarından da mahrum etmiştir.

Azınlık mensubu insanlarımızı yıllardır kamudan uzak tutmuştur. Üniversite mezunu gençlerimiz baba mesleği çiftçiliğe, toprağa mahkûm edildiler ve son dönemdeki ekonomik koşullar sebebiyle de umutsuzluk içinde baba ocağını terk ederek, Avrupa’ya veya anavatana göç etmektedirler. Bu gençlere, kimliğine bakılmaksızın olanak verilseydi, bugün ekonomik koşulların en ağır yaşandığı bölge azınlığımızın yaşadığı bölge olmazdı. Azınlığımıza, çiftçilerimiz için AB’den gelen destekleme fonlarından yeteri kadar pay verilmemiştir. Bu ülkenin vatandaşı olan azınlık insanına neden bu imkânlar çok görülmüştür? Ayrıca Batı Trakya Türkleri 1923’te toprakların % 84’üne sahipken, bugün nasıl elinde var olan topraklar % 25’lere düşmüştür?

Günümüzün en büyük azınlık sorunu eğitimdir. Çift dilli Türkçe-Yunanca eğitim verecek azınlık anaokulları açılmasına izin verilmemesi manidardır. Yeni çıkarılan eğitim yasası ile bir yıl olan anaokul mecburiyeti iki yıla çıkarılmaktadır. İki yıl sonra azınlık ilkokullarında çift dilli eğitim alacak çocuklarımıza iki yıl boyunca tek dilde hazırlık yaptırmak, hangi mantıkla izah edile bilinir? Bu iki yıllık anaokulu mecburi ilköğretim kapsamına alındığına göre, anaokullar azınlık okullarının statüsüne alınarak çift dilli ana sınıfları olarak düşünülmeli ve azınlık ilkokullarının bahçelerine veya yakınlarına açılmalı ve eğitimde bir bütünlük oluşmalıdır.

Azınlık ilkokullarının kapatılması ve birleştirilmesi, Lozan’ın bize verdiği eğitim özerkliğini düpedüz hiçe saymaktır. Son 10 yılda çocuk azlığı ve ekonomik koşullar bahane edilerek, 60 okulumuzu yitirdik. Bu bahanelerle haklarımız elimizden alınmaya devam ediliyor. Amaç çocuklarımızı devlet okullarına kaydırmak, kimliğimiz ve geleceğimiz olan azınlık okullarını boşaltmaktır. Buna mukabil okul ihtiyacı olan noktalara yeni azınlık okulunun açılışına izin verilmemektedir. Asimilasyonu hızlandıracak her eylem Yunanistan hükümetleri tarafından ustaca düşünülmekte, azınlığın fikri dahi sorulmadan uygulamaya konmaktadır.
Azınlık okullarında nitelikli öğretmen kadrolarına ihtiyaç vardır. Mevcut öğretmenlerimizin kendilerini meslek içi seminerleriyle geliştirmelerine olanak sunulmamakta ve Türkiye üniversitelerinin eğitim fakültelerinden mezun arkadaşlarımızın çalışmalarına imkân verilmemektedir.

Azınlığımıza dini lideri olan Müftülerini seçme hakkı 1913 tarihli Atina Antlaşması’yla öngörülmüş olup, ülkemiz Yunanistan yönetimince 1920 yılında kabul edilen bir yasayla (“2345/1920”) Yunan iç hukukuna dercedilmiştir. Yunanistan yönetimi 1990 yılında bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu hakkımızı da elimizden almıştır. Müftü seçimini veya seçilen Müftülerimizin resmen tanınmasını Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı beklemektedir. Ayıca Yunanistan Parlamentosu, “240 İmam Yasası” olarak bilinen, seçici bir kurul kanalıyla camilere, okullara, Müftülüklere “Din Görevlisi/Din Öğreticisi” görevlendirilmesini öngören 3536 sayılı yasayı, azınlığımızın, inanç özerkliğine müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle karşı çıkmasına rağmen, 2013 yılında kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur. Bunu azınlık olarak reddediyoruz.

1967 yılında yönetime el koyanCunta Yönetimi, Lozan Antlaşmasının 40. maddesi gereği seçimle işbaşına gelmiş olan Batı Trakya’daki Türk Cemaati Vakıfları İdare Heyetlerini azletmiş ve bu heyetlere kendi belirlediği kişileri tayin etmiştir. Azınlığımız, bu vaziyetin son bulmasını ve azınlığın kendi malı olan vakıflarının idaresini, kendi iradesiyle seçeceği yönetimlere bırakılmasını istemektedir.

Etnik kimliğimizin tanınmaması hususunda Yunanistan yönetimleri, Cunta Yönetiminin ileri sürdüğü savları ve politikaları kararlılıkla sürdürerek, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması’nda yer almadığı gerekçesiyle, Azınlığımızın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmemektedir. Lozan Barış Antlaşması’nın “Azınlıkların Korunması” başlıklı maddelerinde “Müslüman” tabiri kullanılmışsa da, Antlaşma’nın diğer hükümlerinde geçen “Türk” sıfatından ve Konferans tutanaklarında yer alan beyanlardan, mübadele dışı bırakılan Batı Trakya’daki Azınlık mensuplarının Türk oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca, mübadeleye tabi olmayan kişilere verilen “etabli” belgesinde “Türk” ve “Rum” kelimeleri geçmektedir. Yunanistan makamları 1950’li yıllarda “Müslüman” yerine “Türk”, “Müslüman okulları” yerine ise “Türk okulları” ifadelerini kullanmaya başlamış, hatta dönemin Rodop Valiliği, 1954 ve 1955 yıllarında, azınlık için “Müslüman” yerine “Türk” kelimesinin kullanılmasını zorunlu kılan iki genelge yayımlamıştır. Yunanistan, bu politikasını 1970’lerde değiştirerek, bu kez “Türk” yerine “Müslüman” kelimesinin kullanılmasını zorunlu tutmuştur. Bu garip ve art niyetli politikaya son verilmelidir.

1927’de kurulan ve Azınlığın en eski sivil toplum örgütü olan “İskeçe Türk Birliği’nin (İTB)” isminde “Türk” kelimesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklanması üzerine, dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmıştır. AİHM, söz konusu davada Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) dernekleşme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine, ayrıca, AİHS’nin 6. maddesinin (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine hükmetmiş ve Yunanistan mahkûm edilmiştir. Yunanistan, söz konusu kararları uygulamaya yanaşmamaktadır. Bunun yanı sıra isminde “Türk” kelimesi bulunan yeni derneklerin kurulmasına da izin verilmemektedir. Ülkemiz Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle AİHM kararlarının icrasından sorumlu merci olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde yer almaya devam etmektedir. Azınlık bireyleri kendilerini Türk olarak tanımlamaktadır. Bu bireylerden müteşekkil bir azınlığa pek tabi olarak Türk Azınlık denir. Aksi düşünülüyorsa, ülke yöneticileri demokratik bir çözüm olan referandumu hayata geçirmeli ve sandığı halkımızın önüne koymaktan ürkmemelidirler. Yakın zamanda Kurban Bayramında büyükbaş kurban kesimine dönük getirilmek istenen uygulama insanlarımızı üzmüştür. Bu durumun azınlığımızın talepleri doğrultusunda ivediklikle çözümlenmesini bekliyoruz. Bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması hem ülkemizin hem insanımızın yararınadır. İnsanımız ülkesine bağlıdır. Bugüne kadar vatanına sadık birer vatandaş olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Sorunların çözümü onu mutlu edecek, ülkesine olan saygınlığı daha da artacak ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesine her noktada hizmet edecektir.
Saygılarımla
Mustafa ALİ ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı
Sosyal Ağlar
DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1. BALKAN-TÜRK KADIN ÇALIŞTAYI’NA KATILDI ABD SELANİK BAŞKONSOLOSU GREGORY PFLEGER, BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ DEB PARTİSİ’NDEN DURHASANLAR KÖYÜNE ZİYARET DEB PARTİSİ ÇEPELLİ KÖYÜNDE ÇAY GECESİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ DEB PARTİSİ’NDEN EŞEKÇİLİ KÖYÜNE ZİYARET TEKİRDAĞ’DA EĞİTİM GÖREN BATI TRAKYALI SPORCU GENÇLER DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU’NU ONURLANDIRDI DEB PARTİSİ YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAKEŞ BAŞKANI AHMET HACIOSMANA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDULAR DEB PARTİSİ’NDEN YAHYABEYLİ KÖYÜNE ZİYARET DEB PARTİSİ YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SİRİZA MİLLETVEKİLLERİNE ZİYARETTE BULUNDULAR ‘’29 OCAK TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE MİLLİ DİRENİŞ GÜNÜ’’ ANMA ETKİNİLİĞİ DÜZENLENDİ DEB PARTİSİ YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDULAR 29 OCAK MİLLİ DİRENİŞ VE DAYANIŞMA GÜNÜ DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU BTAYTD’IN OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI DEB PARTİSİ YENİ YÖNETİM KURULU NEZAKET ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR DEB PARTİSİ YENİ YÖNETİM KURULU NEZAKET ZİYARETLERİNE BAŞLADI DEB PARTİSİ YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU BAKEŞ GENEL MÜDÜRESİ PERVİN HAYRULLAH DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU’NU TEBRİK ETTİ ÇEPELLİ KÖYÜ GENÇLERİ YENİ SEÇİLEN DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANINA ZİYARETTE BULUNARAK TEBRİK ETTİLER DEB PARTİSİ YENİ GENEL BAŞKANI ÇİĞDEM ASAFOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI DEB PARTİSİ OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ GTGB’NİN 90. YIL ETKİNLİĞİNE KATILDI DEB PARTİSİ İMZA KAMPANYASINI TAMAMLAYARAK AVRUPA HÜR İTTİFAKI’NA (EFA) TESLİM ETTİ DUYURU DEB PARTİSİ İLE AVRUPA HÜR İTTİFAKI (EFA) İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA PARLAMENTOSUNDA BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ SUNULDU AZINLIK TEMSİLCİLERİ AMERİKALI DİPLOMATLARLA GÖRÜŞTÜ DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ BTTÖB’İN DÜZENLEDİĞİ ‘’ÖĞRETMENLER GÜNÜ’’ KUTLAMASINA KATILDI Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU’NA KATILDI BATI TRAKYA TÜRKLERİ YÖNETİCİ VE SANAYİ İŞADAMLARI DERNEĞİ DEB PARTİSİNİ ZİYARET ETTİ MERHUM LİDERİMİZ DR. SADIK AHMET’İN İSMİ KOCAELİN AKADEMİ LİSE İZMİT 2İNCİ ŞUBESİNE VERİLDİ DEB PARTİSİ KADINLAR KOLU BAŞKANI DUYGU MUSTAFA GTGB'NİN ÇAY GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ GÜMÜLCİNE SEÇİLMİŞ MÜFTÜLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ AŞURE GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI DEB PARTİSİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN AŞURE GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI BASIN AÇIKLAMASI ABTTF VE MRG HEYETİNDEN DEB PARTİSİNE ZİYARET DEB PARTİSİ’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ - 12 EYLÜL 1991 - DEB PARTİSİ 27 YAŞINDA DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ’TAN 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI DEB PARTİSİ BAŞKAN VEKİLİ AHMET KARA RAHMETLİ İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA'YI ANMA TORENİNE KATILDI AÇIKLAMA DEB PARTİSİ BAŞKAN VEKİLİ AHMET KARA ALANTEPE YAĞLI GÜREŞLERİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİNE KATILDI DEB PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMADAN DUBAN II. BİLİM ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ VE UZAKTAN EĞİTİM ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI DEB PARTİSİ'NDE BAYRAMLAŞMA BAYRAM TEBRİĞİ DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ YAKA BİRLİK FUTBOL TAKIMININ DÜZENLEDİĞİ GENÇLİK FESTİVALİNE KATILDI DEB PARTİSİ BAŞKANVEKİLİ AHMET KARA 8. GAT GENÇLİK FESTİVALİNE KATILDI DEB PARTİSİ YÖNETİCİLERİ SEÇEK AZINLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SEÇEK YAĞLI GÜREŞ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KATILDI 14. KETENLİK GENÇLİK FESTİVALİ’NE DEB PARTİSİ ADINA BAŞKAN VEKİLİ AHMET KARA KATILDI DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ 6. KALFA GENÇLİK FESTİVALİNE KATILDI BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI DANIŞMA KURULU’NDAN ATİNADAKİ YANGINZEDELER HAKKINDA DUYURU RAHMETLİ LİDERİMİZ DR. SADIK AHMET 23. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE MİNNETLE, ÖZLEMLE VE RAHMETLE ANILDI DEB PARTİSİ'NDEN BÖLGENİN EKONOMİK KALKINMASI İÇİN BAŞBAKAN ÇİPRAS'A MEKTUP