Untitled Document
BASIN AÇIKLAMASI 16.10.2015-15:58
İskeçe şehir meydanının bir kısmının sosyal ve kültürel bir etkinliğin düzenlenmesi için tahsis edilmemesini antidemokratik ve ayırımcı bir hareket olarak değerlendiriyoruz.
İskeçe şehir meydanında yardım amaçlı kermes düzenlenmesi amacıyla İskeçe Belediyesi’ne talepte bulunan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin sözkonusu talebinin reddedildiğini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

İskeçe Belediyesi aldığı bu antidemokratik ve ayırımcı kararı ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın kültürüne saygısızlık etmiş, bir anlamda azınlığın kültürünü inkar etmiştir. Bu karar, vergisini ödeyen ve belediyenin imkanlarından yararlanmak isteyen azınlığı izole etmeye ve dışlamaya yönelik bir karardır. Azınlık toplumunun herkes gibi belediyeye ödediği vergilerin karşılığında belediyenin imkanlarından yararlanma hakkı vardır. Bu kararla azınlığın bu hakkı elinden alınmıştır. Yardım amaçlı bir kermes düzenlemek bu vesileyle de kültürel bir etkinliğe imza atmak isteyen azınlığa şehir meydanının kapılarının kapatılmasını, azınlık toplumuna ve azınlığın kültürüne karşı yapılmış bir saygısızlık olarak görmekteyiz.

Tüm bu düşüncelerle DEB Partisi olarak bu üzücü ve ayırımcı kararın yeniden gözden geçirilmesini ve azınlık insanını rencide eden ve dışlayan antidemokratik uygulamalara son verilmesini talep ettiğimizi vurgulamak isteriz.
Sosyal Ağlar