Untitled Document
BASIN AÇIKLAMASI 09.07.2016-15:08
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş'tan basın açıklaması.
Saygıdeğer Batı Trakya Türkleri,

Bizler yıllardır ülkemiz Yunanistan’da kendi kimliğimizle yaşamaya, uğradığımız ayrımcılığa rağmen ecdad yadigârı “hoşgörüyü” kendimize şiar edinerek, sabır ve sükûnet içinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Demokrasi ve yasalar çerçevesinde kalarak, Lozan Antlaşması’nda elde ettiğimiz haklarımızı talep ettik ve bu haklarımız verilinceye kadar da talep etmeye devam edeceğiz.

Lozan Antlaşması gayet açıktır. Hiçbir zaman bu antlaşmanın bizimle ilgili maddelerini kendimize göre yorumlamadık. Bu hususta bazı basın yayın organlarında çıkan ve bizleri yorum konusunda suçlayan haberleri şaşkınlık içinde izliyoruz.
Yaşam koşullarımız hiçbir zaman çoğunluğun yaşam koşulları ile aynı olmadı. Gençlerimize bir türlü kamuda yer verilmedi. Azınlık sadece toprağa, tarıma dayalı bir hayatın içinde tutuldu. Ekonomik olarak geri kalmışlığa yol açan bu uygulama, eğitimli gençlerimizin bölgemizi ve baba ocağını terk etmesini sağladı. Bugün bölgemizde ağırlıklı olarak tütün üreticiliği yapılmakta, ne hikmetse en fazla insanımızın geçim kaynağı olan tütüne verilen destek primleri kesildi. Bu durumu dahi çok manidar buluyoruz.

Bugüne kadar çoğunluk aydınlarına bu adaletsizliğe ve haksızlığa karşı durmaları ve seslerini yükseltmeleri hususunda defalarca çağrıda bulunduk. Ne yazık ki bugüne kadar bu desteği göremedik.

Azınlık haklarımızı aramak için her türlü demokratik ve yasal haklarımızı kullanma konusunda kararlıyız. Hak aramak toplumsal huzuru bozmaz. Aksine, yurttaşlar arasında oluşacak eşitlik, toplumsal bütünlüğü sağlar.

Bizler asimilasyona karşı durarak, eğitim ve inanç hürriyetimize sahip çıkarak, ifade özgürlüğünü savunarak, azınlık haklarımızın ve yaşam koşullarımızın iyileştirilmesini talep ederek, dostluğa, eşitliğe, barışa katkı sunarak, bu ülkeye gönülden hizmet etmek istiyoruz.

Bu istek doğrultusunda sokaklar dahil haklarımızı her platformda haykırmaya devam edeceğimizi belirtir, tüm halkımızı en derin muhabbetlerimle selâmlarım.


Saygılarımla
Mustafa Ali ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı
Sosyal Ağlar