Untitled Document
BASIN AÇIKLAMASI 16.07.2016-13:33
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş'tan basın açıklaması
Saygıdeğer Batı Trakya Türkleri,

Azınlığımızın ağırlıklı olarak tarımla iştigal ettiği gerçeği hepimizin malumudur. Ülkemizin bugün yaşadığı ekonomik krizin oluşmasında zerre kadar payı olmayan azınlığımız, adaletsiz bir şekilde krizin bedelini en ağır ödeyen kesimdir.

Bugün gelinen son noktada azınlık insanı çaresiz ağır ekonomik koşulları göğüslemeye çalışmaktadır. Özellikle bölgemizde yoğun olarak tütün üreticiliği yapılmaktadır. Tütüne verilen destek primlerinin kesilmesi, azınlık insanını zor durumda bırakmıştır. Acilen insanlarımıza bir nefes verecek bu primlerin yeniden düzenlenmesi ve bu hususun çözüme kavuşturulması hem bizlerin hem de halkımızın beklentisidir.

Azınlık insanına, kıt kanaat kazancıyla okuttuğu çocuklarına kamunun kapılarının bir türlü açılmaması da büyük darbe vurmuştur. Böyle bir adaletsizlik kabul edilemez. Bugün bölgemizde yüksek tahsil yapmış binlerce gencimiz işsizdir. Bu işsiz gençlerimizin bir bölümü bölgemizi terk etmekte veya çaresiz tarımla iştigal etmeye zorlanmaktadır. Bizler artık vatandaşlar arasında yapılan bu ayrımcılığın son bulmasını, nüfus oranımıza göre memuriyet hakkının azınlık insanına tanınmasını istiyoruz. Bu isteğimizi de her platformda dile getireceğimi tüm kamuoyuna duyurur, halkımızı en derin muhabbetlerimle ve saygılarımla selâmlarım.


Saygılarımla
Mustafa Ali ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı
Sosyal Ağlar