Untitled Document
BASIN AÇIKLAMASI 31.08.2016-14:57
Batı Trakya’daki dokuz azınlık ilkokulunun daha kapatılma kararının alındığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Azınlık ilkokullarının kapatılmaya devam etme uygulamasına son yıllarda kesintisiz devam edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bazı azınlık ilkokullarının kapatılma kararının iptali için iki yıl önce açılan, ancak görüşülmesi üst üste 6 kez ertelenen dava yargıda devam ederken, benzer kararlarla azınlık okulları hakkında yeni kapatma kararları verilmesinin meşruluğu da tartışmalıdır. Bu bağlamda azınlık okullarının kapatılmasıyla ilgili karara karşı Danıştay nezdinde açılan davanın bir an önce ele alınması beklentimizdir.

Başta Lozan antlaşması olmak üzere, uluslararası ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ve özel yasalarla garanti altına alınan ve statüsü belirlenen azınlık eğitimi ve azınlık okullarıyla ilgili mevzuata ve özel hukuki statüye aykırı olarak, idari kararlara dayanarak azınlık ilkokullarının kapatılması son derece yanlıştır. Birleştirilen okullarda daha iyi ve daha kaliteli eğitim verileceği vaadiyle köylerimizdeki okulların kapatılması “daha kaliteli eğitim” beklentisinin boşa çıkmasının yanısıra köylerimizin en önemli ve dinamik yapısı olan okullarımızın kapısına kilit vurmaktadır. Bunun yanısıra, ekonomik krizin zirvede olduğu bu dönemde ulaşım masraflarıyla ailelerin omuzlarına yeni bir yük getirilmektedir.

Batı Trakya Türk Azınlığı, köylerdeki azınlık okullarının kapatılmasını kabul etmemektedir. DEB Partisi olarak yeni eğitim yılı arifesinde 9 azınlık okulunun kapatılma kararının, azınlık kurumlarının ve eğitim camiasının talep ve beklentilerini dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Bunun yanısıra; azınlık okullarındaki sadece Yunanca müfredatın iyileştirilmesine yönelik “Müslüman Çocukların Eğitimi” programının yeniden gözden geçirilmesini, azınlık eğitiminin Türkçe ve Yunanca müfredat programının tümünü ele alacak şekilde değerlendirilmesini ve azınlık eğitiminin, azınlığın talepleri ve beklentileri doğrultusunda iyileştirilmesi amacıyla Eğitim Bakanlığı ile azınlık kurumları arasında diyalog sürecinin acilen başlatılmasını ve zaman harcamadan gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

DEB PARTİSİ
Sosyal Ağlar