Untitled Document
BASIN AÇIKLAMASI 01.09.2016-16:05
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş'tan basın açıklaması.
Saygıdeğer Batı Trakya Türkleri,

Hepimizin bildiği üzere anavatanımız Türkiye’de 15 Temmuz akşamı, FETÖ terör örgütüne mensup ordu mensuplarının darbe kalkışması, yine demokrasiye inanmış vatansever ordu mensupları ve kahraman Türk Milleti tarafından bastırılmış ve püskürtülmüştür. Bu kalkışmaya katılan 8 hain ülkemiz Yunanistan’a kaçmıştır. Azınlık olarak hem kalkışmayı nefretle kınadık hem de bizzat bu hainlerin iadesi yönünde Dedeağaç’a giderek talebimizi dile getirdik. Aynı zamanda iadeleri Türkiye tarafından resmi olarak istenmiş bu cuntacı hainlerin durumu, ilgili idari kurullar tarafından incelenmektedir. Bu sürecin nasıl işleyeceği bizim gibi demokrasiye inananlar tarafından merakla beklenmektedir.

Bu süreçte bazı yerel ve ulusal basın üzerine vazife çıkartarak, Batı Trakya Türk Azınlığı içerisinde gerçek FETÖ terör örgütü üyelerine dokunmadan ve isimlerini zikretmeden, tüm azınlık hakları savunucularına FETÖ terör örgütü üyesi yakıştırması yaparak, fütursuzca bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Maksat bu algıyla Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarını savunanlara zarar vermektir. Ürettikleri hayali ilişkilerle bu insanları töhmet altında bırakmak ve halk nezdinde dışlanmalarını sağlamaktır. Yalnız bu beyhude gayret ve çalışma boşunadır. Çünkü halkımız bütün çıplaklığı ile gerçeklerin farkındadır.

Zaman zaman şahsımın ismini de geçirerek, düzmece ilişkiler ağı kurmaya çalışan ve yalan haber üretenlerin hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamayacaklarını belirtmek isterim. Ayrıca bu yalan haberleri yayanlar hakkında tarafımdan konu ile ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını da tüm kamuoyu ile paylaşırım.

Bu düzmece haberleri yapan gazeteler ve yazarlar, Batı Trakya Azınlığındaki haksızlıkları ortaya çıkarmak ve bu haksızlıkların bertaraf edilmesi için bu büyük çabayı gösterselerdi, bugün azınlığımız daha mutlu bir yaşam sürüyor olacaktı.

Meselâ azınlık mensupları sahip oldukları ecdat yadigârı vakıf mallarının idaresine neden sahip değiller diye bir kamuoyu oluşturabilirlerdi. Konunun çözümü için bir çaba harcayabilirlerdi.

Meselâ Rodop ilinde nüfus oranları yarı yarıya olduğu halde neden azınlığın sadece bir ortaokul ve lisesi var diye sorgulayabilirlerdi. Azınlığın ihtiyaç duyduğu kadar okulun açılmasına vesile olabilirlerdi.

Meselâ kamu alanında neden bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az azınlık memuru olduğunu gündeme taşıyabilirlerdi. En azından birçok gencimizin istemeyerek baba ocağından ayrılmasına mani olabilirlerdi.

Meselâ durduk yerde DEB Partisi Genel Merkezi’nin neden saldırıya uğradığının, rahmetli liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in arabasının neden çalındığının üstüne gidebilirlerdi. Eminiz daha çok faydalı bir iş yapmış olacaklardı.

Meselâ %3’lük antidemokratik ülke barajının bağımsız adaylara neden uygulandığını sorgulayabilirlerdi. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde bulunmayan bu siyasi ayıptan ülkemiz kurtulmuş olurdu.

Meselâ Müftülük, eğitim, kapatılan tarihi derneklerimizle ilgili sorunlarımızın çözümü noktasında gayret gösterselerdi, eminim ki toplumumuz adına çok faydalı iş yapmış olurlardı. Bizler de ülkemizin objektif habercilik yapan gazeteleri ile gurur duyardık.

Haksızlıkları ortaya çıkarmak, bu haksızlıkların üstüne yürümek ve kamuoyunu doğru olarak bilgilendirmek objektif gazetelerin ve gazetecilerin görevidir. Düzmece haberlerle enerji kaybetmelerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca çok iyi bildiklerine inandığım gerçek FETÖ terör örgütü üyelerinin isimlerini açıklamaktan imtina etmelerini de pek manidar bulduğumu ifade eder, hepinizi saygıyla selâmlarım.

Saygılarımla
Mustafa Ali ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı

Sosyal Ağlar